1

هفت رهبر دربرابر خشنودی از خرید اندروید باکس

News Discuss 
داخل جزء محتوای صوتی نیز، برونداد فیلیمو حرفهای زیادی به‌قصد اعلام کردن دارد و حرف پشتیبانی از بیناب گستردهای از کدکها چها گونه‌های فشردهشده چه نمونههای Lossless مشابهت DTS-HD ،True-High definition ،MP2 ،MP3 ،WMA ،WAV ،OGG ،FLAC ،ALAC ،APE و AAC، تلنگ کاربران دراینزمینه را نیز سد در سد حل http://trevora1rh3.blogofchange.com/14402808/قیمت-اندروید-باکس-نکتهای-اساسی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story