1

The Fact About قفسه بندی انبار That No One Is Suggesting

News Discuss 
در بیشتر موارد، منظور از نگهداری موجودی توسط قفسه‌بندی ثابت، نگهداری بارهای سنگین ،نیمه سنگین و سبک است. این نوع قفسه‌ فلزی معمولاً برای ذخیره‌سازی موجودی‌هایی بکار می‌رود که نیاز به بازپرسازی مداوم دارند. امروزه حداکثر بهره برداری از فضا هم به اندازه حداکثر بهره برداری از زمان اهمیت دارد. https://battistau147frd4.gynoblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story