1

Indicators on خرید ملک ترکیه You Should Know

News Discuss 
اداره کل، ثبت زمین و کاداستر نقل و انتقال را انجام می دهد. هر دو طرف خریدار و فروشنده، باید حضور داشته باشند، مگر اینکه هر یک از دو طرف وکالتنامه ای برای امضا نهایی داده باشند. ابطال سند ملک و خانه در صورت تایید نشدن از سمت ارگان‌های دولتی https://bjorkb222ulb0.answerblogs.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story